Prijzen

De prijzen zijn gebaseerd op de volgende basistarieven.

* Consult uur € 60,-

* Consult kinderen €40,-

* Tinctuur kruiden/bloesemremedie    € 24,95


                                   

                                 

De behandelingen van Oermama kunnen niet worden vergoed worden door de verzekeraars. De consulten kunnen wel opgenomen worden in de jaaropgaaf van de inkomstenbelasting, waaronder bijzondere ziektekostenvergoeding. In veel gevallen blijkt dat werkgevers of uitkerende instellingen bereid zijn de kosten voor therapie/coaching en training te vergoeden. Dit doen zij in het kader van hetzij professionalisering, preventie of verkorting van ziekteverzuim. Sinds de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter zijn werkgevers nl verplicht hun werknemers te beschermen tegen werkstress en hebben er doorgaans ook een budget voor. Informeer hiervoor bij uw werkgever. 


Financiële gegevens:
KvK: 60188634
BTW: 159968628B02
IBAN: NL41RABO0315977884 t.n.v. Oermama